Werkwijze

No-nonsense, adviserend en doelgericht

Eerste consultatie gratis

Elke samenwerking met Françoise Carlier begint met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Telefonisch of face-to-face. Tijdens dit gesprek overlopen we uw activiteiten die verband houden met intellectuele eigendom en de wijze waarop deze juridisch en financieel zijn gestructureerd.

Aan de hand van dergelijk gesprek kunnen we:

 • de behoeften en opportuniteiten i.g.v. samenwerking kaderen;
 • risico’s inzake intellectuele rechten opsporen;
 • nagaan hoe we deze risico’s kunnen indekken;
 • evalueren hoe we uw operationele activiteiten kunnen optimaliseren door onderhandeling met de voornaamste partners (medewerkers, consultants, klanten, leveranciers…).

Specifieke aandacht gaat in een gesprek uit naar het concrete creatieve proces in de onderneming, de manier waarop dit wordt beschermd en gevaloriseerd ten opzichte van derden die deze rechten exploiteren.

 • Uw externe “legal en business affairs manager”

  Eens een samenwerking is opgestart, handelt Françoise Carlier als een “legal en business affairs manager” die met een open, resultaatsgerichte geest de ondernemer bijstaat bij zijn strategisch denkproces.

  Daarbij staat een vlotte maar grondige communicatie, gericht op een no-nonsense antwoord op uw vraag, centraal. Françoise Carlier waakt erover dat een advies als jurist-advocaat helder is voor iedereen en vermijdt administratie waar dat mogelijk is.

  Door jarenlange ervaring beschikt Françoise Carlier over de nodige bagage die haar in staat stelt de marktpositie van een creatieve duizendpoot of onderneming goed in te schatten en het juridisch advies daarop af te stemmen. In de dienstverlening wordt ook grote aandacht besteed aan het gezonde evenwicht in onderhandelingen tussen verschillende partijen zodat het finale resultaat een win-win blijft.

 • Facturatiewijze

  Facturatie gebeurt doorgaans aan een af te spreken uurtarief met een percentueel aandeel voor onkosten (km-vergoeding, kantoorkosten, telefonie…).

  In specifieke gevallen is een forfaitaire afspraak haalbaar, waarbij teruggekoppeld wordt naar de klant eens een bepaald plafond is bereikt.

  De facturatie op time-sheetbasis wordt nauwgezet gerapporteerd en het evenwicht tussen de kosten en de waarde voor de klant staat steeds voorop.

  Op de gefactureerde bedragen rust een btw-tarief van 21%.