Voor Wie

Voor iedereen die werkt in een creatieve context

Françoise Carlier werkt haalbare oplossingen uit voor:

 • Ondernemers die creatief werk van derden gebruiken;
 • Auteurs en uitvoerende artiesten;
 • Ontwerpers;
 • Software- en game-ontwikkelaars;
 • Juristen en advocaten die nood hebben aan expertise in intellectueel eigendomsrecht.
  • Voor freelancers met creatieve opdrachten

   Als individu hoeft u niet per definitie in een zwakke positie te zitten wanneer u de waarde van uw originele creatie wil beschermen en op de markt brengen.

   U bent een fotograaf, choreograaf, product designer, software- of game-ontwikkelaar, grafisch vormgever, scenarist of componist, …

   • Hoe behoedt u u voor misbruik van intellectuele eigendom, namaak of piraterij?
   • Wordt uw naam of logo een merk? Wat zijn de consequenties van deze keuze?
   • Hoe behoudt u de intellectuele eigendom van een creatie of merk?
   • Behoudt u de intellectuele eigendom of geeft u ze in licentie?
   • Hoe omschrijft en beperkt u uw aansprakelijkheid i.g.v. fouten?

   Door een doordachte aanpak en opvolging kan u zich concentreren op wat u liefst doet: creëren.

   Doe beroep op Françoise Carlier voor:

  • Voor ondernemingen die gebruikmaken van creatief werk van anderen

   Collaboraties met verschillende partijen zijn ingeburgerd in de creatieve sector.

   Uw eigen originele creaties of deze van uw team maken de kern van uw onderneming uit?

   Creatie en exploitatie zitten zelden in één hand. Slechte beslissingen of afspraken inzake gebruikslicenties zorgen voor betwistingen. Dit ondermijnt de waarde die schuilt in uw intellectuele eigendomsportfolio.

   • Een website, reclamespot, logo, software, … Hoe exploiteert u als onderneming correct een auteursrechtelijk beschermd werk van derden, uitvoeringen door kunstenaars, software ontwikkeld door werknemers of freelancers?
   • Hoe zorgt u ervoor dat uw leverancier zelf, door onachtzaamheid, geen inbreuken pleegt op intellectueel eigendomsrecht waardoor u risico loopt?
   • Hoe omschrijft en beperkt u aansprakelijkheid in contracten i.g.v. fouten of problemen?
   • Hoe ontwikkelt u een sluitend inkomstenmodel, welke afspraken maakt u over winstdeelname m.b.t. exploitatie-inkomsten?
   • Is uw portfolio van intellectuele eigendommen transparant en coherent met het oog op een overnameproces?

   Advocaat Françoise Carlier helpt u duidelijkheid te scheppen van bij de start.

   Creëer maximale waarde en minimale problemen door een duidelijke strategie en juridisch sluitende afspraken en contracten m.b.t. auteursrechten of intellectuele eigendom. Hou van bij de start ook rekening met regelgeving in handels- en contractueel recht, arbeidsrecht, merkenrecht, …

   Schakel Françoise Carlier in elke fase van de ontwikkeling en exploitatie van uw investeringen in intellectuele eigendom in.

   Meer weten wat Françoise Carlier voor u kan betekenen? Bekijk de voorbeelden.

  • Voor audiovisuele producenten en live entertainment-producenten

   Als audiovisueel producent, live entertainment-producent of als producent van games werkt u samen met auteurs en uitvoerende kunstenaars die bijdragen tot het voltooide werk.

   Het wettelijke kader dat aan de grondslag ligt van het Belgische auteursrecht is complex. Zeker bij coproducties tussen meerdere partners, nationaal of internationaal, van entertainmentprogramma’s, fictieprogramma’s, animatie- en live action-projecten.

   • Gemaakte afspraken moeten aansluiten op de richtlijnen van derde financiers;
   • Hoe definieert u de afrekenbasis waarmee royalty’s worden uitgekeerd?
   • Wat te doen wanneer de samenwerking onverwacht fout loopt of stopt?
   • Hoe stelt u de keten van intellectuele eigendomsrechten veilig met het oog op de exploitatie van de productie?
   • Hoe vertaalt u dit in heldere coproductie- en andere overeenkomsten, rekening houdend met de strikte Belgische tax shelter-regelgeving?
   • Wat zijn aandachtspunten, risico’s of opportuniteiten m.b.t. collectief beheer?

   Doe beroep op Françoise Carlier voor analyse, juridisch advies en vertaling naar uw praktijk en sluitende contracten.

  • Voor advocaten en bedrijfsjuristen

   Weinig advocaten in België beschikken over de jarenlange expertise en pragmatiek van Françoise Carlier omtrent de juridische implicaties van de exploitatie en het beheer van intellectuele eigendomsrechten.

   De focus op IP in het algemeen en auteurs- en naburige rechten in het bijzonder voor creatieve industrieën en beroepen zorgt ervoor dat Françoise Carlier expertadvies kan leveren. Door haar ervaring met zowel de kant van de creator als de exploitant schat ze perfect de gevoeligheden van alle partijen in en werkt ze een aangepaste argumentatie en onderhandelingsstrategie uit.

   • (Tijdelijke of ad hoc) ondersteuning bij en nazicht van uw advies aan een eigen cliënt;
   • Deelname aan een due dilligence-proces met IP-luik – Françoise Carlier beschikt over een doorgedreven expertise m.b.t. audit en beheer van (internationale) IP-portfolio’s. Ze brengt op een gestructureerde manier waarde, juridische sterktes, zwaktes en opportuniteiten in kaart waardoor de overlater en/of de overnemer een waarheidsgetrouw beeld krijgt op basis waarvan een grondig onderbouwde zakelijke beslissing kan genomen worden;
   • Advies aan bedrijfsjuristen bij de ontwikkeling van een interne strategie m.b.t. exploitatie van intellectuele rechten in een creatieve onderneming;
   • Opstellen van uniforme contracten omtrent acquisitie, licentie of exploitatie van intellectuele eigendomsrechten;
   • Ondersteuning bij de onderhandeling en redactie van op intellectuele eigendom toegespitste contracten.