U zoekt

Een juridische strategie voor de bescherming en exploitatie van intellectuele eigendom

Wie een originele creatie gebruikt, heeft daarvoor de toestemming nodig van de bedenker van die creatie. Beide partijen onderhandelen over wie, wat, waar, wanneer en tegen welke vergoeding een creatie mag gebruikt worden.

In contracten legt U de voorwaarden vast waaronder intellectuele eigendomsrechten mogen gebruikt, gewijzigd, verveelvoudigd en aan het publiek bekend gemaakt mogen worden.

Françoise Carlier:

 • Adviseert over de beste bescherming;
 • Werkt een haalbare strategie uit met het oog op waarde creatie voor alle partijen;
 • Inventariseert uw risico’s en opportuniteiten mbt intellectuele eigendomsrechten;
 • Werkt de noodzakelijke contracten of correspondentie hierrond uit;
 • Ondersteunt u bij onderhandelingen, nationaal en internationaal.
 • Financiering van producties via Belgische Tax shelter

  • Welke verplichtingen brengt een financiering via het Belgische taks shelter-regime met zich mee?
  • Onder welke voorwaarden kan men een productie financieren via de Belgische taks shelter?
  • Ken de addertjes onder het gras bij de onderhandeling van co-productieovereenkomsten als meerderheids- of minderheidsproducent?

  Françoise Carlier begeleidt u van A tot Z in een heldere en verstaanbare taal en vertaalt uw beslissingen naar de juridische praktijk.

 • Advies m.b.t. collectief beheer van intellectuele eigendomsrechten

  SABAM, Playright, SACD, SOFAM, BAVP…. dit zijn slechts enkele collectieve beheersvennootschappen die de belangen van auteurs,  artiesten en producenten behartigen. Zij innen ook vergoedingen bij gebruikers van creaties en keren deze uit aan hun leden.

  • Is aansluiting bij een collectieve beheersvennootschap waardevol voor u?
  • Wat zijn de consequenties?
  • Hoe gaat u om met de spanningen tussen het mandaat van de collectieve beheersvennootschap en de eisen van uw opdrachtgever, de omroep, de telecomoperator of de producent?
  • Hoe onderhandelt u sluitende en volledige afspraken als gebruiker van zo’n repertoire?

  Advocaat Françoise Carlier was als bestuurder actief in enkele collectieve beheersvennootschappen en begrijpt de noden van de verschillende spelers in het veld. Zij maakt werkbare oplossingen bespreekbaar.