• advocate Françoise Carlier

Advocate Françoise Carlier

Juridisch expertadvies op mensenmaat voor creatieve industrieën en beroepen.

Pers, radio en tv, marketing en reclame, beeldende en podiumkunsten, mode, muziek, software, games, …

Hoe beschermt u als creator, eigenaar of exploitant de investering in een originele creatie? Hoe maakt u afspraken met andere spelers om vertrekkend van een uitgewerkt idee een businessmodel te ontwikkelen en te laten groeien? Françoise Carlier stelt haar jarenlange juridische ervaring in de creatieve keten ter beschikking van A tot Z.

Creëer maximale waarde en minimale problemen door een duidelijke strategie en juridisch sluitende afspraken en contracten m.b.t. auteursrechten of intellectuele eigendom.